Possessive pronoun noun – Egalik olmosh oti

Egalik olmoshlarining ishlatilishi

Ularning ishlatilish va qo’llash qoidalarini ko’rib chiqamiz:

 1. Tarkibiy qismi:
  Mine – meniki;
  yours – seniki;
  his – uniki; (erkak)
  hers – uniki; (ayol)
  its – uniki; (predmet)
  ours – bizlarniki;
  yours – sizlarniki;
  theirs – ularniki;
 1. Gapda to’ldiruvchi vazifasida keladi: 
  This computer is mine. (Bu kompyuter meniki).
 2. Dialoglarda ega vazifasida ham kelishi mumkin: 
  My computer is HP. (Mening kompyuterim HP).

  Mine is too. (Meniki ham).

Saytdan biror imloviy xatolik topsangiz, uni belgilab Ctrl+Enter. tugmalarini bosing!