Possessive pronoun adjective – Egalik sifat olmoshlari

Egalik olmoshlarining ishlatilishi

Ularning ishlatilish va qo’llash qoidalarini ko’rib chiqamiz:

 1. Tarkibiy qismi:
  My – mening;
  your – sening
  his – uning (erkak)
  her – uning (ayol)
  its – uning (predmet)
  our – bizlarning
  your – sizlarning
  their – ularning
 1. Gapda ega vazifasida keladi: 
  My
  book is about Information Technology. (Mening kitobim axborot texnologiyalari haqida).

 

Eslatma:

Egalik olmoshlaridan so’ng doimo ot ishlatiladi.

Ot birlikda ham ko’plikda ham ishlatilishi mumkin va bunda to be fe’liga e’tibor qaratiladi

Masalan,

My book is interesting

My books are interesting

 

Saytdan biror imloviy xatolik topsangiz, uni belgilab Ctrl+Enter. tugmalarini bosing!