Personal pronouns – Kishilik olmoshlari

Kishilik olmoshlari ingliz tilida eng ko’p qo’llaniladigan so’zlar hisoblanadi.

Ularning ishlatilish va qo’llash qoidalarini ko’rib chiqamiz:

 1. Tarkibiy qismi:
  – men;
  you – sen;
  he – u (erkak)
  she – u (ayol)
  it – u (predmet)
  we – biz
  you – siz
  they – ular
 1. Gapda ega vazifasida keladi: 
  They
  are teachers. (Ular o’qituvchilar).
 2. Murakkab ega vazifasida keladi:
  Umid and I are students. (Umid va men talabalarmiz).
 3. Taqqoslash vazifasida keladi:
  He is stronger than I am. (U mendan ko’ra kuchliroq).

 

Saytdan biror imloviy xatolik topsangiz, uni belgilab Ctrl+Enter. tugmalarini bosing!