Personal pronouns – Kishilik olmoshlari

Kishilik olmoshlari ingliz tilida eng ko’p qo’llaniladigan so’zlar hisoblanadi.

Ularning ishlatilish va qo’llash qoidalarini ko’rib chiqamiz:

  1. Tarkibiy qismi:
    – men;
    you – sen;
    he – u (erkak)
    she – u (ayol)
    it – u (predmet)
    we – biz
    you – siz
    they – ular
  1. Gapda ega vazifasida keladi: 
    They
    are teachers. (Ular o’qituvchilar).
  2. Murakkab ega vazifasida keladi:
    Umid and I are students. (Umid va men talabalarmiz).
  3. Taqqoslash vazifasida keladi:
    He is stronger than I am. (U mendan ko’ra kuchliroq).

 

Saytdan biror imloviy xatolik topsangiz, uni belgilab Ctrl+Enter. tugmalarini bosing!