‘A/an’, ‘the’ or ‘no article’? Bed / home / work

Ba’zida ingliz tilida gap tuzish jarayonida artikllarni noto’g’ri ishlatilishi yoki umuman ishlatilmaslik hollarini o’zimizda ko’p bora kuzatishimiz mumkin. Ushbu maqolada, a/an, the, yoki artikl ishlatilmaslik (no article) hollarini bed, home, work, town so’zlari bilan birgalikda ko’rib chiqamiz.

Batafsil